Saturday, November 10, 2012

horror

I love all living creatures, but some of them, I like them as far as possible!

Me gustan a todos los seres vivos, pero algunos de ellos, los prefiero como mas lejos mejor!

M’agraden tots els essers vius, però alguns d’ells, com més lluny millor!

No comments:

Post a Comment