Thursday, February 28, 2013

intensive beauty tips for brides



1.
A: Ei, no estaves a règim per la boda?
G: Calla, vale? estic sota molta pressió!
2.
El dia abans de la boda

1.
A: Ei, no estabas a régimen para la boda?
G: Calla, vale? estoy bajo mucha presión!
2.
El día antes de la boda


Wednesday, February 27, 2013

nice coincidence


Ei! roba interior a conjunt! quina coincidencia tant agradable!

Ei! ropa interior a conjunto! que agradable coincidencia!

Tuesday, February 26, 2013

snowing in barcelona

Last Saturday it snowed for a couple of hours in Barcelona, and everybody freaked out of excitement
W: What’s going on?
M: No idea!

Nevant a Barcelona
El dissabte passat va nevar a Barcelona durant unes dues hores i tothom es va tornar boig d’emoció.
W: Que passa?
M: Ni idea!

Nevando en Barcelona
El sábado pasado nevó en Barcelona durante un par de horas y todo el mundo se volvió loco de emoción.
W: Que pasa?
M: Ni idea!


Monday, February 25, 2013

oscars 2013

Nit d’Òscars
Mira! Quin vestit tant bonic! Segur que és de Valentino…Veus?! Veus?! Que t’he dit?!

Noche de Oscars
Mira! Que vestido tan bonito! Seguro que es de Valentino…Ves?! Ves?! Que te he dicho?!


Friday, February 22, 2013

let's face it

Assumeix-ho, aquest estiu estaràs igual que ara...
G: ‘Potser ara no corden del tot però aquest estiu estaré impressionant!’

Asúmelo, este verano estarás igual que ahora…
G: ‘Puede que no queden perfectos ahora pero este verano estaré impresionante!’


Thursday, February 21, 2013

Naomi Campbell

S: Ji ji...Quin gosset tant lleig...
G: Perdona, Naomi Campbell!!!
P: d’acord...

S: Ji ji…Que perrito tan feo…
G: Perdona, Naomi Campbell!!!
P: Valee...



Wednesday, February 20, 2013

the other one


This is for all my fellow sisters in the shadow: Solange Knowles, Haylie Duff, Monica Cruz, Jamie Lynn Spears... and all those people with sisters who do very cool stuff...you are not alone!

Això és per totes les meves companyes germanes a la ombra: Solange Knowles, Haylie Duff, Monica Cruz, Jamie Lynn Spears... i totes aquelles persones amb germanes que fan coses molt wais...no esteu soles!
M: Hola!! Mira, aquesta és la meva filla.
S: Ah! La directora de cine!
M: No...
S: Ah! La que viu a Los Angeles!
M: No...
S: Ah...la que va guanyar aquell premi de literatura!
G: NO. Sóc l’altra.

Esto es para todas mis compañeras hermanas a la sombra: Solange Knowles, Haylie Duff, Monica Cruz, Jamie Lynn Spears... y todas aquellas personas con hermanas que hacen cosas muy ways...no estáis solas!
M: Hola!! Mira, esta es mi hija.
S: Ah! La directora de cine!
M: No...
S: Ah! La que vive en Los Angeles!
M: No...
S: Ah...la que ganó ese premio de literatura!
G: NO. Soy la otra.


Tuesday, February 19, 2013

good mochi

G: Molt bé Mochi!
M: ‘Mami, si realment t’agrada aquesta pilota hauries de parar de tirar-la...’

G: Muy bien Mochi!
M: ‘Mami, si realmente te gusta esta pelota tendrías que dejar de tirarla…’


Monday, February 18, 2013

thank you

I am very happy because 1,57 of gemma has more than 2000 friends on facebook and a total of 16.338 views in four months, and that makes me very happy, so thank you very much for being there!!

Estic molt contenta perquè 1,57 of gemma té més de 2000 amics al facebook i un total de 16.338 visites en quatre mesos, i això em fa molt feliç, així que moltes gràcies per ser aquí!!

Estoy muy contenta porque 1,57 of gemma tiene más de 2000 amigos en facebook y un total de 16.338 visitas en cuatro meses, y esto me hace muy feliz, así que muchas gracias por estar allí!!


wedding gown shopping

Històries de boda
Ajudant a una bradzilla a trobar el seu vestit de núvia.
E: Oh! Aquest et queda fantàstic!
G: M’encanta! Crec que és aquest és el teu!
M: Ei!! No li presteu atenció a les altres núvies!

Historias de boda
Ayudando a una bridezilla a encontrar su vestido de novia.
E: Oh! Este te queda fantástico!
G: Me encanta! Creo que este es el tuyo!
M: Ei!! No le presentéis atención a las otras novias!


Friday, February 15, 2013

how I end up boxing

This is the true story of how I end up boxing

Aquesta és la història real de com vaig acabar fent boxe
1.
G: Hola! Això és cardiobox?
D: No. Això és boxe
2.
D: Vinga!
3.
D: Pegues com una noia!
G: ...sóc una noia...
4.
D: Ens veiem la setmana que ve?
G: clar...

Ésta es la historia real de como acabé haciendo boxeo
1.
G: Hola! Esto es cardiobox?
D: No. Esto es boxeo puro y duro.
2.
D: Vamos!!
3.
D: Pegas como una chica!
G:...soy una chica....
4.
D: Nos vemos la semana que viene?
G: claro...

Thursday, February 14, 2013

nothing to compain


A vegades se m'oblida que no tinc res de què queixar-me.
1. G: deixeu-me tranquila, els dos!
2. 2 segons després...

A veces se me oblida que no tengo nada de qué quejarme.
1. G: dejarme tranquila, los dos!
2. 2 segundos después...

Wednesday, February 13, 2013

Mediterranian


No hi ha res com el Mediterrani

No hay nada como el Mediterráneo

Monday, February 11, 2013

a good friend always know when to lie


A bride never needs to know the truth if it's not good.

Una bona amiga sempre sap quan ha de mentir.

Una núvia mai vol saber la veritat si no són bones notícies.
G: Estàs guapíssima!
N: Gràcies!

Una buena amiga siempre sabe cuando mentir.

Una novia nunca quiere saber la verdad si no son buenas noticias.
G: Estás guapisima!
N: Gracias!

Wednesday, February 6, 2013

never losing good habits

No perdre mai les bones costums
1988 el meu pare abans de que el tornés calb
2013 el meu pare

No perder nunca las buenas costumbres
1988 mi padre antes de que lo volviera calvo
2013 el meu pare

Tuesday, February 5, 2013

mysteris of tupperware

Mai a la vida he comprat una carmanyola, d’on ha sortit tot això?


Nunca en la vida he comprado un tupper, de donde ha salido todo esto?