Monday, February 18, 2013

thank you

I am very happy because 1,57 of gemma has more than 2000 friends on facebook and a total of 16.338 views in four months, and that makes me very happy, so thank you very much for being there!!

Estic molt contenta perquè 1,57 of gemma té més de 2000 amics al facebook i un total de 16.338 visites en quatre mesos, i això em fa molt feliç, així que moltes gràcies per ser aquí!!

Estoy muy contenta porque 1,57 of gemma tiene más de 2000 amigos en facebook y un total de 16.338 visitas en cuatro meses, y esto me hace muy feliz, así que muchas gracias por estar allí!!


No comments:

Post a Comment