Monday, November 5, 2012

Singing in the car like there's no tomorrow

Today it took me forever to get to work, thank god for music!

Traducción: Cantando en el coche como si no hubiera mañana
Hoy me he pasado horas en el coche para llegar al trabajo, suerte de la música!

Traducció: Cantant al cotxe com si no hi hagués demà
Avui he estat hores al cotxe per anar a la feina, sort de la musica!