Monday, November 24, 2014

mother in law


My mother in law is visiting; she is very concerned about our relationship with Mochi and the fact that we are not in any hurry to have babies on our own.

La meva sogra està de visita i esta molt preocupada per la nostra relació amb el Mochi i el fet de que no tinguem cap pressa per tenir fills.

Mi suegra está de visita y esta muy preocupada por nuestra relación con Mochi y el hecho de que no tengamos ninguna prisa de tener hijos.

No comments:

Post a Comment