Friday, February 15, 2013

how I end up boxing

This is the true story of how I end up boxing

Aquesta és la història real de com vaig acabar fent boxe
1.
G: Hola! Això és cardiobox?
D: No. Això és boxe
2.
D: Vinga!
3.
D: Pegues com una noia!
G: ...sóc una noia...
4.
D: Ens veiem la setmana que ve?
G: clar...

Ésta es la historia real de como acabé haciendo boxeo
1.
G: Hola! Esto es cardiobox?
D: No. Esto es boxeo puro y duro.
2.
D: Vamos!!
3.
D: Pegas como una chica!
G:...soy una chica....
4.
D: Nos vemos la semana que viene?
G: claro...