Tuesday, January 1, 2013

january 1st

1 de gener
nits alegres, matins tristos
Per tots aquells que avui van de ressaca a un dinar familiar multitudinari. Aquesta frase és la mes repetida a la meva família el dia 1.

1 de enero
Para todos los que hoy van de resaca a una comida familiar multitudinaria. Esta es la frase mas repetida en mi familia el día 1.

Happy nights, sad mornings
For all those who are going hang over to a huge family lunch today. This is the most repeated sentence in my family on January 1st.