Tuesday, March 12, 2013

silly talk

He decidit que a partir d'ara començaré a despertar-me d'hora per anar a còrrer una mica cada dia abans d'anar a treballar...

He decidido que a partir de ahora empezaré a despertarme antes para ir a correr un poco cada día antes de ir a trabajar...