Monday, December 2, 2013

this week is Monday all week

The week after Thanksgiving feels like Monday all week…

Després del pont d’acció de gràcies, tota aquesta setmana sembla dilluns…
1.            Mmm…que faré avui…?
2.            Oh no! És dilluns!

Después del puente de acción de gracias, toda esta semana sabe parece lunes…
1.            Mmm…que haré hoy…?
2.            Oh no! Es lunes!

Thursday, November 21, 2013

I need your help

Hello all! I have some awesome news, I am a finalist for the national art contest for canvas wines!! I am super happy because I put a lot of effort on it in a week I was overwhelmed by work, maybe it’s true that sometimes work hard pay off hehe.

I need your help! Part of the decision on choosing the winner is public voting so it would really really really mean the world to me if you could vote for me! I am in the Cabernet Saubignon section, my painting is the one that looks like a red forest made of bottles pouring wing (the description is next to it). I am the #437 Gemma. Don’t forget to click the sumbit button at the bottom.

Thank you very much for helping me! To thank you I will spend my Christmas vacation making more cartoons for 1,57 of gemma so this blog gets a little back in shape.

TRADUCCIÓ

Hola a tots! Tinc noticies molt emocionants, sóc finalist d’un concurs d’art nacional als Estats Units per canvas wines!! Estic molt contenta perque li vaig edicar molt esforç en una setmana que estava molt estressada per que tenia molta feina, al final serà veritat que treballar dur val la pena jejeje.

Necessito la teva ajuda! Part de la decisió per escollir guanyador es votació popular i significaria moltíssim per mi que em que votessis! Estic a la secció de Cabernet Saubinon, la meva pintura es la del bosc vermell creat per ampolles tirant vi (la descripció està al costat). Sóc la participant #437 Gemma. No t’oblidis de clicar submit a sota de tot.

Moltissimes gràcies per la teva ajuda! Per agrair-ho em passaré les vacances de nadal dibuixant vinyetes per que el blog torni a estar en forma.

TRADUCCIÓN

Hola a todos! Tengo noticias muy emocionantes, soy finalista de un concurso nacional de Estados Unidos para canvas wines!! Estoy muy contenta porque le dediqué mucho esfuerzo durante una semana que estaba muy estresada porque tenia mucho trabajo, al final resultará que trabajar duro vale la pena jejeje.

Necesito tu ayuda! Parte de la decisión para escoger el ganador es votación popular y significaría muchismo para mi que me votases! Estoy en la sección de Cabernet Saubinon, mi pintura es la del bosque rojo creado por botellas tirando vino (la descripción está al lado). Soy la participante #437 Gemma. No te olvides de clicar submit a bajo de todo


Muchisimas gracias por tu ayuda! Para agradecerlo me pasare las navidades dibujando viñetas para que el blog vuelva a ser lo que era.

Monday, November 11, 2013

1,57 of gemma published for the first time!


Yay!!!! We are celebrating! 1,57 of gemma has been published for the first time! Thanks to The Fed! We are very excited… at least some of us are… I can’t wait to see the next cartoon printed!

Estem de celebració! 1,57 of gemma ha estat publicat per primera vegada! Gràcies a The Fed! Estem molt contents… si més no alguns de nosaltres ho estem… ja estic impacient per veure la següent vinyeta publicada!

Bien!!! Estamos de celebración! 1,57 of gemma ha sido publicado por primera vez! Gracias a The Fed! Estamos muy contentos…al menos algunos de nosotros…ya estoy impaciente por ver la siguiente viñeta publicada!

Wednesday, October 23, 2013

little black room

Today is one of those days that the only good thing you can do is to paint a little black room.

Avui és un d’aquells dies que l’únic que es pot fer de bo es pintar una habitacioneta negra.

Hoy es uno de esos días que lo único que puedes hacer de bueno es pintar una habitacioncita negra. 


Monday, September 23, 2013

Columbia Science Review: Lebron James drawing


Hello everyone! As you may have noticed I have been a little bit off lately, it’s because I’ve been working really hard in my masters and other projects. Since I came from vacation I have been drawing for some Columbia University newspapers such as Columbia Science Review, Columbia Economics Review and The Federalist Paper. I am talking with another Columbia magazine for a collaboration but I still have to figure out if I’ll be able to do it, but I would definitely love to!

I am very excited because today I received a mail from the Columbia Economics Review saying that my two drawings have been published in the digital version and they will be printed shortly :D!! I am very happy, I am enjoying so much drawing for all this newspapers!


Hola a tots! Com ja haureu notat he estat una mica absent últimament, es perquè he estat treballant molt intensament en el meu màster i en altres projectes. Des de que vaig tornar de vacances he estat dibuixant per diversos diaris de Columbia com el Columbia Science Review, el Columbia Economics Review i el Federalist Paper. Estic parlant de fer una col·laboració amb un altre diari de Columbia però encara he de mirar si ho podré fer, però m’encantaria!

Estic molt contenta perquè avui he rebut un mail del Columbia Economics Review dient que els meus dos dibuixos han estat publicats en la versió digital i en breu els publicaran en paper :D!! Estic molt contenta, estic disfrutant molt dibuixant per aquests diaris!


Hola a todos! Como habréis notado he estado un poco ausente últimamente, es porque he estado trabajando muy intensamente en mi master y en otros proyectos. Desde que volví de vacaciones he estado dibujando para varios periódicos de Columbia como el Columbia Science Review, el Columbia Economics Review y el Federalist Paper. Estoy hablando de hacer una colaboración con otro periódico de Columbia pero aun tengo que comprobar que lo pueda hacer, pero me encantaría!

Estoy muy contenta porque hoy he recibido un mail del Columbia Economics Review diciendo que mis dos dibujos han sido publicados en la versión digital y en breve se publicaran en papel :D! Estoy muy contenta, estoy disfrutando mucho dibujando para estos periódicos!