Wednesday, January 15, 2014

let people cry in peace

I cry a lot, and not only when I am sad, but also when I am very happy or moved, but most of all I cry when I am stressed out because crying is a big stress reliever. It’s not a big deal. There is only one problem, people always freak out whenever they see someone crying…

Jo ploro molt, no només quan estic trista, també quan estic molt contenta o emocionada, però sobretot ploro quan estic estressada perquè plorar desestressa molt. No passa res. Hi ha un únic problema, la gent es posa massa nerviosa molt quan veu a algú plorant…

Yo lloro mucho, no solo cuando estoy triste, también cuando estoy muy contenta o emocionada, pero sobretodo lloro cuando estoy estresada porque llorar desestresa mucho. No pasa nada. El único problema es que la gente se agobia demasiado cuando ve a alguien llorar…making plans


La vida és el que passa mentres estàs ocupat fent plànols.

La vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo planos.

be strong

G: Ho sento Mochi, estàs castigat i no pots pujar al llit. Saps que és ell, si fós per mi…
M: Però mami! Has de parlar amb ell! Aquest càstig es una bogeria!
P: Gemma, sigues forta…

G: Lo siento Mochi, estas castigado y no puedes subir a la cama. Sabes que es el, si fuese por mi…
M: Pero mami! Tienes que hablar con el! Este castigo es una locura!
P: Gemma, sé fuerte…


very bad everyone

Last Saturday was my stretching teacher’s birthday so, Happy Birthday Bernard!
And even though in the last class I think I broke some leg muscles and my mom and I are the worst of the class, and he let’s us know by saying “mother and daughter, very bad!” I belive that some day this classes will work and I’ll be very flexible...

“molt malament totes”
B: Molt malament totes, no és tant difícil!

El dissabte passat va ser l’aniversari del meu professor d’estiraments així que: Felicitats Bernard!
I tot i que a l’última classe crec que em vaig trencar un múscul de la cama i la meva mare i jo sempre som les pitjors de la classe, i ell ens ho fa saber dient “mare i filla, molt malament!”, tinc fe que algun dia funcionaran i seré molt elàstica…

“muy mal todas”
B: Muy mal todas, no es tan difícil!
El sábado pasado fue el cumpleaños de mi profesor de estiramientos asi que: Felicidades Bernard!
Y aunque en la ultima clase creo que me rompí un músculo de la pierna y mi madre y yo siempre somos las peores de la clase y el nos lo hace saber diciendo “madre e hija, muy mal”, tengo fe que un día funcionaran y día seré muy elástica…


finally friday!

És divendres!!

Es viernes!!

fur

No els portis, mima'ls

No los lleves, mimalos

Gina's awesome party

Last Saturday my friend Gina hosted her birthday theme party. It was a lot of fun, but I was a little disappointed because it wasn’t a real costume party as it usually is…;)

El dissabte passat la meva amiga Gina va celebrar la seva festa d’aniversari. Va ser molt divertida però em va decepcionar una mica que no fós totalment de disfresses com és habitual. ;)
“ La festa swing de la Gina”
G: Oh…Festa swing…

El sábado pasado mi amiga Gina celebró su fiesta de cumpleaños. Fue muy divertida pero me decepcionó un poco que no fuera totalmente de disfraces como de costumbre. ;)
“La fiesta swing de Gina”
G: Oh..fiesta swing…


supermarket meltdown

Every time I go to the supermarket I spend days trying to open this plastic bags that are sealed and you need a Phd to open!

Cada vegada que vaig al supermercat em passo dies intentant obrir les bosses de plàstic de la fruita que estan tancadíssimes i es necessita un doctorat per obrir!
C: Senyoreta ha de posar la fruita en bosses de plàstic…
G: en serio…no vols saber el que opino sobre les bosses de plàstic!

Cada vez que voy al supermercado me paso días intentando abrir las bolsas de plástico de la fruta que están cerradísimas y se necesita un doctorado para abrir!
C: Señorita, tiene que poner la fruta en bolsas de plástico…
G: En serio…no quieres saber lo que opino de las bolsas de plástico!


texting Mochi

I spend as much time as I can with Mochi, but when I'm not with him I miss him a lot and I always think how nice it would be to text him :).

Passo tot el temps que puc amb el Mochi, però quan no estic amb ell el trobo molt a faltar i sempre penso com m'agradaria poder-li enviar missatges.
" Com m'agradaria que el Mochi pogués enviar missatges.
G: Ei Mochi! Com estàs?
M: Bé. No trobo la meva joguina preferida :( "

Paso todo el tiempo que puedo con Mochi, pero cuando no estoy con él lo echo mucho de menos y siempre pienso como me gustaría poderle enviar mensajes.
"Como me gustaria que Mochi pudiera enviar mensajes.
G: Ei Mochi! Cómo estás?
M: Bien. No encuentro mi juguete favorito :( "

parking...

El món no pot esperar que aparqui perfectament cada vegada...

El mundo no puede esperar que aparque perfectamente cada vez...

overweight

V: Està molt bé, però crec que té una mica de sobrepès...
M: Perdona???!!!

V: Está muy bien, pero creo que tiene un poco de sobrepeso...
M: Perdona???!!!


life in HD

Quan finalment netejes les ulleres i veus la vida en alta definició

Cuando finalmente limpias las gafas y ves la vida en alta definición

struggling with the past

Quan miro fotos antigues a vegades li pegaria una bofetada a la meva jo de 15 anys.

Cuando miro fotos antiguas le pegaría una bofetada a mi yo de 15 años.

dinner for one

1.
G: M'agradaria un número 8, dos 23, un 14 sense pèsols, un 53, dos 19s...
2.
C: Palillos per 3?
G: Si...

1.
G: Me gustaría un número 8, dos 23, un 14 sin guisantes, un 53, dos 19s...
2.
C: Palillos para 3?
G: Si...

leaving the house in your pj's

Creus que mai seràs del tipus de persones que surten de casa en pijama. Aleshores tens un cadell…

Crees que nunca serias del tipo de gente que sale de casa en pijama. Entonces tienes un cachorro…

my little drama queen

shower

end of the world

1. Així que el món s’acaba el 21 de desembre? A veure…
2. Em sap greu, demà em va fatal…tinc mil coses a fer!

1. Así que el mundo se acaba el 21 de diciembre? A ver…
2. Lo siento, mañana me va fatal…tengo mil cosas que hacer!