Wednesday, January 15, 2014

making plans


La vida és el que passa mentres estàs ocupat fent plànols.

La vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo planos.

No comments:

Post a Comment