Wednesday, March 6, 2013

boring job contest

Having a boring job pays off!

YES! This is a boring job contest! This is how it works: if your job is super boring, write a comment under this post explaining what’s your job and why is it boring (it doesn’t have to be too long, one sentence is just ok). I will personally read all the posts and decide which job is the most boring and deserves to win, and if it is too difficult to decide Mochi will help. On May the 1st of 2013 I announce the winner. The winner will receive an original drawing that I will personally do for the occasion and that will be posed on the blog for everyone to envy the winner ;).

If you are the winner you have to send an email to 157ofgemma@gmail.com with your address and I send you your gift.

RULES:
  1. There is only one way to participate: describing your job posting a comment under this post, not by email, not by facebook, just in here.
  2. No cheating! If your job is made up the world will punish you with bad breath for the rest of your life, good luck with that.
  3. It’s a boring job contest, not a bad salary contest. So, if your job is to feed baby pandas in a paradise island and you get paid 1 dollar a year, I’m sorry but your job is still awesome, you don’t deserve to win!

Tenir una feina avorrida te premi!

SI! Això es un concurs de feines avorrides! Funciona així: si la teva feina és reavorrida escriu un comentari sota aquesta entrada explicant quina és la teva feina i perquè és avorrida (no cal que sigui massa llarg, amb una frase ja serveix). Jo llegiré tots els comentaris personalment i decidiré quina feina és la més avorrida i mereix guanyar, i si em costa molt decidir el Mochi m’ajudarà. El dia 1 de maig de 2013 anunciaré el guanyador. El guanyador rebrà un dibuix original fet per mi especialment per aquesta ocasió i que penjaré al blog perquè sigui l’enveja de tothom ;).

Si ets anunciat guanyador hauràs d’enviar un email a 157ofgemma@gmail.com amb la teva adreça i t’enviaré el teu regal.
NORMES:
  1. Només hi ha una manera de participar: descriure la teva feina posant un comentari sota aquest post, ni per mail, ni per facebook, només per aquí.
  2. No s’hi val fer trampes! Si t’inventes la feina el món en castigarà amb halitosi per la resta de la teva vida, així que bona sort.
  3. És un concurs de feines avorrides, no de salaris. Si la teva feina és donar de menjar a ossos panda bebés a una illa paradisíaca i guanyes 1 euro a l’any, ho sento però la teva feina segueix sent fantàstica, no et mereixes guanyar!

Tener un trabajo aburrido tiene premio!

SI! Esto es un concurso de trabajos aburridos! Funciona así: si tu trabajo es aburrido escribe un comentario debajo de esta entrada explicando cual es tu trabajo y porque es aburrido (no hace falta que sea demasiado largo, con una frase sirve). Yo leeré todos los comentarios personalmente y decidiré cual es el trabajo mas aburrido y que merece ganar, si me cuesta mucho decidir Mochi me ayudará. El dia 1 de mayo de 2013 anunciaré el ganador. El ganador recibirá un dibujo original hecho por mi especialmente para esta ocasión y que colgaré en el blog para que pueda ser la envidia de todo el mundo ;).

Si eres anunciado ganador habrás de enviar un email a 157ofgemma@gmail.com con tu dirección y te enviare tu regalo.
NORMAS:
  1. Solo hay una manera de participar: describir tu trabajo poniendo un comentario debajo de este post, ni por mail, ni por facebook, solo por aquí.
  2. No se vale hacer trampas! Si te inventas un trabajo el mundo te castigará con halitosis para el resto de tu vida, así que buena suerte.
  3. Es un concurso de trabajos aburridos, no de salarios. Así que, si tu trabajo es dar de comer a osos panda bebé en una isla paradisíaca y ganas 1 euro al año, lo siento pero tu trabajo sigue siento fantástico, no te mereces ganar!