Monday, December 31, 2012

new year's eve

Traducció:
feliç 2013
G: ah, el meu propòsit d'any nou és fer dieta i exercici.

Traducción:
feliz 2013
G: ah, mi propósito de año nuevo es hacer dieta y ejercicio.

Wednesday, December 19, 2012

living in the clouds

quan era petita, els professors sempre em deien que estava als núvols, però la veritat és que la vida des d'aquí és molt millor!
cuando era pequeña, los profesores siempre me decían que estaba en las nubes, pero la verdad es que la vida desde aquí es mucho mejor!

Thursday, December 13, 2012

time out

This is too hard!

Això és massa difícil!
Traducció:
Castigat
M: ajuda!

Esto es demasiado difícil!!
Traducción:
Castigado
M: ayuda!

Thursday, December 6, 2012

Wednesday, December 5, 2012

Monday, December 3, 2012

too much

Traducción:
M: Gemma, ¿estas segura que no es demasiado?
G: Es perfecto!

Traducció:
M: Gemma, estàs segura que no és massa?
G: És perfecte!