Thursday, December 13, 2012

time out

This is too hard!

Això és massa difícil!
Traducció:
Castigat
M: ajuda!

Esto es demasiado difícil!!
Traducción:
Castigado
M: ayuda!

No comments:

Post a Comment