Wednesday, February 6, 2013

never losing good habits

No perdre mai les bones costums
1988 el meu pare abans de que el tornés calb
2013 el meu pare

No perder nunca las buenas costumbres
1988 mi padre antes de que lo volviera calvo
2013 el meu pare

No comments:

Post a Comment