Tuesday, May 21, 2013

new baby

Sorry I was away for a while…we were on a really special family trip to Los Angeles. We went to visit my sister but most of all, we went to meet my super cute newborn niece! She is a cutie pie!

Perdó per haver estat absent temporalment…estàvem en un viatge familiar molt especial a Los Angeles. He manat a visitar a la meva germana, però sobretot, hem anat a conèixer a la meva nova nebodeta! És una monadeta!

Perdón por haber estado ausente temporalmente…estábamos en un viaje familiar muy especial a Los Ángeles. Hemos ido a visitar a mi hermana, pero sobretodo, hemos ido a conocer a mi nueva sobrinita! es una monadita!No comments:

Post a Comment